Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 677072 E-ÖĞRENME PLATFORMLARI VE AKADEMISYENLERIN KABULÜ: DEĞIŞIM YÖNETIMI STRATEJILERI VE DIRENÇLE BAŞA ÇIKMA Cansu ŞAHİN KÖLEMEN