Call for PapersWelcome to 15th International Science and Technology Conference

Dear Colleagues

On behalf of Azerbaijan Technical University, it is my great honour and pleasure to invite you, esteemed academicians, researchers and industry professionals, to the International Conference on Science and Technology to be held in Baku on 17 - 18 October 2024.

This conference is organised to share, discuss and disseminate the latest developments, innovations and research in the field of science and technology. By bringing together experts from different disciplines, our event aims to promote the exchange of knowledge and increase the opportunities for cooperation among the participants. Our conference program is enriched with enjoyable and informative sessions, interactive panels, workshops and presentations. Additionally, you will have the opportunity to discover the unique beauties of Baku, which is on UNESCO's World Heritage List, with the cultural events we will organise as part of our conference.

By taking part in this privileged scientific event, you will have the chance to follow the latest developments in your field and exchange ideas with world-class experts. ISTEC 2024 will offer you a unique experience so that your innovation and scientific studies can reach new horizons. I believe that our conference will gain even more meaning with your contributions. We would be honoured to see you among us. We look forward to seeing you at this valuable event where knowledge is shared and new collaborations are born.

Best regards,
Prof. Dr. Vilayet Veliyev
Rector
 
Değerli Meslektaşlarım
Azerbaycan Teknik Üniversitesi adına, siz değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini, 17 – 18 Ekim 2024 tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı'na davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.
Bu konferans, bilim ve teknoloji alanındaki son gelişmeleri, yenilikleri ve araştırmaları paylaşmak, tartışmak ve yaymak amacıyla düzenlenmektedir. Etkinliğimiz, farklı disiplinlerden gelen uzmanları bir araya getirerek, bilgi alışverişini teşvik etmeyi ve katılımcılar arasında iş birliği olanaklarını artırmayı hedeflemektedir.
Konferans programımız, keyifli ve bilgi dolu oturumlar, etkileşimli paneller, atölye çalışmaları ve sunumları ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca, konferansımızın bir parçası olarak düzenleyeceğimiz kültürel etkinliklerle UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bakü'nün benzersiz güzelliklerini keşfetme fırsatı da sizleri bekliyor olacak.
Ayrıcalıklı bu bilimsel etkinlikte yerinizi alarak, alanınızdaki en güncel gelişmeleri takip etme ve dünya çapında uzmanlarla fikir alışverişinde bulunma şansını elde edeceksiniz. İnovasyon ve bilimsel çalışmalarınızın yeni ufuklara ulaşması için ISTEC 2024, sizlere eşsiz bir deneyim sunacak.
Katkılarınızla konferansımızın daha da anlam kazanacağına inanıyorum. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Bilginin paylaşıldığı ve yeni iş birliklerinin doğduğu bu değerli etkinlikte sizleri de aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Vilayet Veliyev
Rektör
 
Hörmətli həmkarlarım,
Azərbaycan Texniki Universiteti adından Sizi, hörmətli akademik heyyəti, tədqiqatçıları və sənaye təmsilçilərini 17-18 oktyabr 2024-cü il tarixlərində Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Elm və Texnologiya Konfransına dəvət etməkdən böyük məmnuniyyət duyuram.
Bu konfrans elm və texnologiya sahəsində ən son inkişafları, yenilikləri və tədqiqatları bölüşmək, müzakirə etmək və yaymaq məqsədilə təşkil edilmişdir. Müxtəlif sahələrin təmsilçilərini bir araya gətirməklə tədbir iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsini təşviq etmək və əməkdaşlıq imkanlarını artırmağı hədəfləyirik.
Konfrans proqramımız əyləncəli və məlumatlandırıcı sessiyalar, interaktiv panellər, seminarlar və təqdimatlar ilə zəngin olacaqdır. Bundan əlavə, konfransımız çərçivəsində təşkil edəcəyimiz mədəni tədbirlərlə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olan Bakının bənzərsiz gözəlliklərini kəşf etmək imkanınız olacaq.
Bu imtiyazlı elmi tədbirdə yerinizi almaqla sizin öz sahənizdə ən son yenilikləri izləmək və dünya səviyyəli mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparmaq şansınız olacaq. İnnovasiya və elmi araşdırmalarınızın yeni üfüqlərə çata bilməsi üçün ISTEC 2024 sizə unikal təcrübə təqdim edəcəkdir.
Konfransımızın sizin töhfələrinizlə daha da önəm qazanacağından əminəm. Sizi də aramızda görməkdən qürur duyarıq. Biliyin paylaşıldığı və yeni əməkdaşlıqların yarandığı bu dəyərli tədbirdə sizi aramızda görməyi səbirsizliklə gözləyirik.
Hörmətlə,
Prof. Dr. Vilayet Veliyev
Rektor
 

We are pleased to invite you to the International Science and Technology Conference to be held at Azerbaijan Technical University, BAKU, AZERBAIJAN between October 17-18, 2024. 

The main aim of this conference is to bring scholars, researchers, educators, students, professionals and other groups to present their works in science and technology. This conference is now a well-known educational event worldwide and the number of paper submissions and attendees are increasing each year. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for oral, poster, online and video presentations that offer new research and theoretical contributions in the field of science and technology.

All accepted papers will be published in the Proceeding Book with ISBN. Also optional after review process English presented papers may be published in Scopus indexed journal (please contact istecconferences@gmail.com) (additional fee applies).

 

Submission:

You can submit your abstract through http://www.iste-c.net or email at: istecconferences@gmail.com

We are looking forward to welcoming you at Azerbaijan Technical University, BAKU, AZERBAIJAN between October 17-18, 2024.