ISTEC Publications
ISSN: 2146-7382


Indexing in ERIC

For the participants who want their articles to be indexed by ERIC:
Submit your paper to be indexed by ERIC https://eric.ed.gov/submit


Makalenin ERIC Veritabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi yükleyebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıktısı ile belgeleyebilirsiniz.